Újévi Köszöntő

2019.01.07. 14:40

magyar | deutsch

Kedves Partnereink, Barátaink!

Egy jó hír, hogy sokan vagytok! Egy kevésbé, hogy személyesen nem tudok eljutni mindenkihez. Ennek ellenére nem szeretném elmulasztani, hogy jókívánságaimat és köszönetem átadjam. Ezért rendhagyó módon a világháló nyilvánosságát hívom segítségül.

Szinte minden évet úgy zárunk, hogy sok izgalmas dolog történt velünk és egy mozgalmas időszakot hagytunk hátra. Így volt ez 2018-ban is, azonban a mi esetünkben nyugodtan hozzátehetjük a „rendkívüli” jelzőt is.

Vállalatcsoportunk valamennyi tagja nagyon jól teljesített. Két üzletágban vagyunk jelen az építőipar piacán.

Az Ajtó-kapu üzletág területen a Novoferm Hungária Kft és a Westag Hungária Kft dolgozik. Mindkét cég a szokásos mértéket jelentősen meghaladó növekedést ért el. Az eredményhez gratulálok munkatársainknak és köszönetet mondok valamennyi partnerünknek, vevőnknek és beszállítónknak. Partnereinknek köszönöm bizalmukat, melyet az új évben az eddig megszokott magas színvonalú szervizzel, támogatással fogunk meghálálni.

A Homlokzat üzletág területen a Rolla Metal Zrt (korábbi nevén Rolla Invest Zrt) és a Rolla Art Kft is kiemelkedő teljesítményt ért el. Az újkori magyar történelem legnagyobb épületének a homlokzatát készíthettük el. Sajnálatos módon azonban megrendelőnkkel, a Market Építő Zrt-vel jogvitába keveredtünk. A vállalásunkat 96%-ban teljesítettük, melyről megrendelőnk teljesítésigazolást adott ki, számláinkat befogadta, ill. a legyártott anyagokat megvásárolta, viszont a 2018-as számláinkat már nem fizette meg. Ezzel ellehetetlenítette további teljesítésünket, ezért a PTK vonatkozó paragrafusára hivatkozva kénytelenek voltunk felmondani a szerződést. Az így kialakult helyzet megoldhatatlannak látszó likviditási zavart okozott cégünknek, mely a létünket is veszélyeztette.

A krízis kezelésére három fontos dolgot kellett tennünk:

  • megszüntetni a likviditási zavart,
  • rendezni a jogvitát,
  • korrekt tájékoztatást adni a piaci szereplők részére.

Likviditás rendezése

Ehhez első lépésként a két üzletág szervezeti szétválasztására volt szükség annak érdekében, hogy az Ajtó üzletág teljesen függetlenedjen a Homlokzat üzletágtól. Ezt a szervezeti átalakítást 2018 november végére elvégeztük.

A második lépés szakmai befektető bevonása annak érdekében, hogy likviditásunk helyreálljon. A Novoferm GmbH multinacionális céggel húsz éve dolgozunk együtt. Együttműködésünk mindvégig felhőtlen volt és feltétlen bizalom alakult ki cégeink között. Partnerünket tájékoztattuk a kialakult helyzetről, aki halogatás nélkül mellénk állt ebben az építkezésben. Az ezzel kapcsolatos valamennyi tranzakciót 2018 decemberére befejeztük. Ennek eredményeként valamennyi bankhitelünket visszafizettük, valamint valamennyi szállító kapcsolatunkat rendeztük.

Mindezt két mondatban írtam le, de e mögött egy heroikus teljesítmény áll. Ehhez a fantasztikus teljesítményhez ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a folyamatokban résztvevő partnereinknek, de mindenek előtt a Novoferm GmbH-nak, aki megmutatta, hogy az igazi partnerkapcsolat az, amely a nehéz időkben is kiállja a próbát.

Jogvita

Keresetünket 2018 szeptemberében benyújtottuk a bíróságnak. Bízunk a független magyar bíróságban és egy igazságos ítéletben.

Piaci szereplők tájékoztatása

Jogvitánk a Market Zrt-vel nagy visszhangot keltett a szakmai körökben, sőt, még azon túlmenően is. A pesszimista vélemények cégünk végét vélelmezték, barátaink, lojális partnereink szorítottak értünk. Megbízható információ híján a piaci szereplők az innen-onnan kapott információk alapján próbáltak értékítéletet felállítani. Az információhiány bizonytalanságot is keltett partnereink körében a tekintetben, hogy képesek leszünk-e vállalásaink teljesítésére.

Ezúton szeretnék valamennyi partnerünket tájékoztatni, hogy a kialakult krízist kezeltük és a krízis előtti helyzetünkhöz képest is erősebb pozícióban tudjuk munkánkat folytatni. Számíthattok ránk! Büszkék vagyunk arra, hogy 35 éves működésünk alatt egyszer sem kellett pereskednünk, soha egyetlen partnerünket (legyen az vevő, szállító, szolgáltató, munkatárs) nem hagytunk cserben, nem károsítottunk meg!

Cégünk 35 éve van jelen a piacon. Több nehéz helyzetet kellett már kezelnünk. Ezek arra tanítottak engem, hogy minden nehézséget azért kapunk, hogy fejlődjünk. Nem ijedhetünk meg, nem futhatunk el azok elől, meg kell oldjuk azokat, hogy megerősödve folytassuk azt, amit elkezdtünk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok számotokra sikerekben gazdag, boldog új évet!

Szántó Lajos

 


 

Liebe Partner, Freunde,

 

eine gute Nachricht ist, dass wir viele von Euch haben! Eine wenigere gute Nachricht ist, dass ich nicht jeden von euch persönlich besuchen kann. Trotz dessen möchte ich nicht versäumen, euch meine Glückwünsche und mein Dankeschön mitzuteilen. Deshalb nehme ich ausnahmsweise die Öffentlichkeit des Internets in Anspruch.

 

Wir beenden fast jedes Jahr so, dass wir mehrere spannende Ereignisse erlebt und eine bewegte Zeit hinter uns haben. So war es auch im Jahr 2018, in unserem Fall können wir das letzte Jahr aber gerne mit „außerordentlich” beschreiben.
Jedes Mitglied unserer Unternehmensgruppe hat gute Arbeit geleistet. Wir sind jetzt in zwei Divisionen auf dem Markt der Bauindustrie anwesend.

Im Bereich der Türen-Tore sind die Firmen Novoferm Hungária Kft und Westag Hungária Kft präsent. Beide Firmen haben ein Wachstum von weit über das übliche Maß erreicht. Zum Ergebnis gratuliere ich zu unseren Kollegen und danke allen unseren Partnern, Kunden und Lieferanten. Ich danke ebenfalls unseren Partnern für ihr Vertrauen, was wir im Gegenzug im neuen Jahr mit dem bekannten guten Service und unserer Unterstützung rechtfertigen möchten.

In der Division Fassade haben die Rolla Metal Zrt (früher Rolla Invest Zrt) und die Rolla Art Kft auch eine hervorragende Leistung erreicht. Wir durften die Fassade des größten Gebäudes der neueren ungarischen Geschichte fertig stellen. Leider sind wir aber mit unserem Auftraggeber, mit der Firma Market Építő Zrt in einen Rechtsstreit verwickelt. Die Aufgaben, die wir übernommen haben, haben wir zu 96% geleistet, worüber unser Auftraggeber einen Nachweis der erbrachten Leistung ausgestellt hat, er hat unsere Rechnungen akzeptiert, beziehungsweise die hergestellten Materialien gekauft, er hat aber unsere Rechnungen aus 2018 nicht mehr bezahlt. Dadurch war es nicht möglich, weitere Leistungen für ihn zu erbringen.

Wir wurden gezwungen, den Vertrag mit ihm auf Basis der einschlägigen Paragraphen des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu kündigen. Die dadurch entstandene Situation hat für unsere Gesellschaft eine scheinbar unlösbare Liquiditätsstörung verursacht, die sogar die Existenz unserer Firma gefährdet hat.

Zur Bewältigung der Krise mussten wir drei wichtige Maßnahmen treffen:

  • die Liquiditätsstörung zu beheben
  • den Rechtsstreit zu bereinigen
  • den Marktteilnehmern eine korrekte Information zu geben.

Liquiditätsregelung

Als Erstes waren die zwei Divisionen voneinander zu trennen, damit die Division Türen von der Division Fassade vollständig unabhängig wurden. Diese organisatorische Änderung beendeten wir bis zum Ende November 2018.

Der zweite Schritt war der Einbezug einen fachlichen Investoren, damit unsere Liquidität wieder hergestellt wird. Mit der multinationalen Firma Novoferm GmbH arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen. Unsere Zusammenarbeit war die ganze Zeit ungestört und es entwickelte sich ein unbedingtes Vertrauen zwischen unseren Gesellschaften. Wir haben unseren Partner über die entstandene Situation informiert, der in diesem Bau unverzüglich zu unserer Seite getreten ist. Damit im Zusammenhang haben wir sämtliche Transaktionen bis zum Ende Dezember 2018 beendet. Als Ergebnis dessen haben wir sämtliche unserer Bankkredite zurückgezahlt, sowie haben wir sämtliche unserer Lieferantenkontakte bereinigt.

Dies alles, was hier in zwei Sätzen beschrieben ist, war durch eine heroische Leistung möglich. Im Zusammenhang mit dieser fantastischen Leistung möchte ich unseren an den Prozessen teilnehmenden Partnern hiermit mein Dankeschön aussprechen, vor Allem aber unserem Partner, der Firma Novoferm, die gezeigt hat, dass die wahre Partnerbeziehung diejenige ist, die sich auch zu schlechten Zeiten bewährt.

Rechtsstreit

Wir haben unsere Klage im September 2018 beim Gericht eingereicht. Wir vertrauen dem unabhängigen ungarischen Gericht und in einem gerechten Urteil.

Informierung der Marktteilnehmer

Unser Rechtsstreit mit der Firma Market Zrt erweckte ein großes Echo in der Fachbranche, und sogar darüber hinaus. Pessimistische Beobachter haben das Ende unserer Gesellschaft vermutet, unsere Freunde, loyale Partner haben für uns, für unseren Weiterbestand die Daumen gedrückt. Wegen Mangel an zuverlässigen Informationen haben die Marktteilnehmer versucht, aufgrund von unkontrollierten Informationen zu urteilen. Der Informationsmangel hat im Kreis unserer Partner auch Unsicherheit erweckt in der Hinsicht, ob wir die übernommenen Aufgaben solcher Größenordnung leisten können.

Hiermit möchte ich sämtliche Partner von uns informieren, dass wir die entstandene Krise bewältigt haben und unsere Arbeit im Vergleich zu unserer Situation vor der Krise nun in einer viel stärkeren Position fortsetzen können. Ihr könnt mit uns rechnen! Wir sind stolz darauf, dass wir im Laufe unserer 35-jährigen Tätigkeit kein einziges Mal klagen mussten, niemals einen Partner (ob Käufer, Lieferant, Anbieter oder Mitarbeiter) von uns in Stich gelassen haben oder beschädigt haben.

Unsere Firma ist seit 35 Jahren auf dem Markt tätig. Wir haben schon mehrere schwere Situationen bewältigt. Dieses hat mich gelehrt, dass wir alle Schwierigkeiten bekommen, um weiter zu entwickeln. Wir dürfen uns nicht vor den Problemen erschrecken und auch nicht davon laufen, sondern wir müssen diese Situationen lösen, und uns gestärkt fortsetzen, womit wir angefangen haben.

Mit diesen Gedanken wünsche ich Euch ein erfolgreiches, frohes neues Jahr.

Szántó Lajos

 

Vissza a hírek oldalra »

Ugrás a tetejére